• Berghangaren på

  F9 Säve

  Vid det gamla militära flygfältet i Säve finns den atombombsäkra berghangaren. Bakom massiva portar på hela 80 ton, nära 30 meter ner i urberget skulle mängder med flygplan av modellen [...]

  Läs mer
 • Drivmedelsanläggningen på

  F9 Säve

  Det är en kall och mörk eftermiddag i december och dimman har lagt sig tät som lättflyktig bomull över Göteborg. Här, mitt bland buskar och träd, finns något alldeles unikt och som aldrig tidigare visats upp för allmänheten [...]

  Läs mer
 • Ledningscentralen

  HC Ernst

  I en rullstensås, omgiven av vacker bokskog ligger anläggningen som haft flera viktiga funktioner genom åren. Inslaget i grå betong ligger väl dold sommartid bland grönskande buskar och träd. Två ståldörrar döljer nedgången till anläggningen [...]

  Läs mer
 • Berganläggningen

  Hc Felix

  I en stad med en av Sveriges viktigaste och djupaste hamnar finns civilförsvarsanläggningen med täcknamnet Felix. Insprängd i berget, väl skyddat mot bomb- och gasattacker, skulle samhället styras vid händelse av en krissituation. För att kunna leda insatser även i fullskaligt krig fanns här även representanter för räddningstjänst, polis och […]

  Läs mer
 • Bergrummet på

  Nya Varvet

  Samtidigt som den militära verksamheten minskade på Nya Varvet i Göteborg år 1823 så upphörde även arméns flotta för att slås samman med örlogsflottan. Det fanns inte längre plats för en sjögående flotta i den nya försvarstanken som hade fötts. Försvaret skulle i vad som kallades för ”centralförsvarsprincipen” koncentreras till […]

  Läs mer
 • Västerbergets befästning

  Oscar II Fort

  Vid inloppet till Sveriges största hamn vakar de två enorma 24 cm kanonerna, de utgjorde det sista hindret innan fienden kunde nå Göteborg med dess viktiga hamn. Det var häruppe, på Västerberget, på den södra sidan av inloppet som en fienden skulle mötas! Det var tidigt som man insåg vikten […]

  Läs mer

Låt oss berätta

Vilka är Fortifikation-Väst?

Det var den 7e december år 2014 som Richard Dahlgren skapade Fortifikation-Väst i syfte att representera en mindre grupp av fortifikationsintresserade i Västsverige. Tanken var inte bara att visa vilka vi var utan också att förmedla historia i form av bilder och text, historia som annars skulle förbli förhöjd i dunkel.

Sedan dag ett har Fortifikation-Väst varit med och aktivt arbetat för att sammanställa fakta och förmedla historia. Våra artiklar är unika i det avseende att de bygger på handlingar ur arkiven, väldokumenterad fakta från organisationer och myndigheter samt berättelser från de som en gång i tiden spenderade sina dagar i anläggningarna. Vi får bland annat stöd av den försvarsstödda organisationen FHT (Försvarets Historiska Telesamlingar, http://www.fht.nu/).

Utöver våra egna artiklar så har Fortifikation-Väst även medverkat i tidningsartiklar som handlar om vår organisation och anläggningarna som innefattas av vårt intresse. Vi har även hjälpt företag som ställer krav på säkra anläggningar att hitta en anläggning som täcker deras behov, både under och ovan mark.

Sedan 22 augusti 2015 finns Fortifikation-Väst på Facebook (https://www.facebook.com/fortifikationvast) med flera tusen följare. Där publiceras förhandsvisningar på kommande artiklar och sådant material som inte kommer att publiceras på hemsidan.

Sedan 20 oktober 2015 finns Fortifikation-Väst även på Instagram (https://instagram.com/fortifikationvast.se/) där bilder och mindre beskrivningar kommer att publiceras frekvent.

I dagsläget finns det tre huvudpersoner bakom Fortifikation-Väst, men antalet medlemmar stiger för varje dag. I organisationen råder det stor åldersvariation och ingen har en bakgrund lik den andres, vi kommer alla från olika håll med ett gemensamt intresse för fortifikation. Noterbart är att Fortifikation-Väst är rikstäckande men stationerade i väst. Visningarna anordnas oftast i mindre grupper utefter de krav som ställs av innehavarna till anläggningarna.

Även om det inte är gemensamt för alla medlemmar så är många av oss medlemmar i den rikstäckande fortifikationshistoriska föreningen Svensk FortifikationsHistorisk Förening (SFHF, https://www.fortifikation.se/). Syftet med SFHF är att fungera som ett samverkande organ mellan myndigheter, organisationer och andra intressenter för att främja fortifikationshistorisk forskning. De anordnar regelbundet visningar, seminarier, konferenser och ansvarar för insamling och vård av fortifikationshistoriskt värdefullt material.

Fortifikation-Väst i media

Vi är vana att skriva tidningsartiklar, förse media med information och medverka i program inom vårt intresseområde. Här listar vi några av de senaste tillfällen som vi uppmärksammats i media.

GT

GT

Den 8/1 - 17 försåg Fortifikation-Väst kvällstidningen GT med bilder till en artikel om hemliga försvarsanläggningar.

SvD

SvD

Fortifikation-Väst försåg SvD med informationsunderlag och bilder till en artikel 1/5 - 16 om hemliga försvarsanläggningar.

SR P1

SR P1

Den 18/3 - 16 uppmärksammades Fortifikation-Väst i programmet Spanarna och vi fick mycket bra kritik för vårt arbete.